Eén jaar zoektocht met ZigZag Zoekt. En wat nu?

Hoe wisten ze van ZigZag Zoekt?
De ZZZ deelnemers zijn vooral online en via via in contact gekomen met ZigZag Zoekt.

Waarom doen ze mee?
De reden(en) om deel te nemen aan ZigZag Zoekt zijn met name het krijgen van advies/coaching, het ontvangen van financiële ondersteuning, het netwerken/samenwerken/klankborden met andere vrouwelijke ondernemers en het opdoen van kennis.

Waarover zijn ze gecoacht?
De onderneemsters die gecoacht zijn, hebben ondersteuning gekregen bij hun persoonlijke ontwikkeling (zoals grenzen stellen, in contact komen met eigen kracht, creativiteit erkennen en koesteren), strategiebepaling (zoals businessplan opstellen, doelen stellen), marktbenadering (zoals marketingadvies) of financiën (zoals begroting opstellen, subsidie aanvragen, meer inzicht in omzet en kosten).

Wat vinden ze van de bijeenkomsten?
De deelnemers konden meedoen aan thema/netwerkbijeenkomsten en een spreekuur. Vooral de kickoff meeting en de workshop Personal Branding/Pitchen werd erg goed beoordeeld.

Waar hebben de contacten toe geleid?
De onderlinge contacten tussen de onderneemsters hebben, naast klankborden en netwerken, geleid tot samenwerking en klanten.


Zijn ze als ondernemer meer zichtbaar door ZigZag Zoekt?
60% van de onderneemsters geeft aan meer zichtbaar te zijn door deelname aan ZigZag Zoekt, bij de rest is dit nog in ontwikkeling.

Wat kunnen zij zelf doen om innovatief vrouwelijk ondernemerschap nog beter op de kaart te zetten?
De onderneemsters willen promotie maken voor ZigZag Zoekt (bijvoorbeeld door een mooi bewaarmagazine met alle vrouwelijke onderneemsters te kunnen verspreiden in hun eigen netwerk), hun ervaringen en kennis delen met andere onderneemsters, samenwerken met andere onderneemsters om zo nog krachtiger te worden, zelf een mooi sterk voorbeeldbedrijf zijn en evenementen helpen mee-organiseren.Welke suggesties hebben ze voor activiteiten?
De onderneemsters hebben vooral behoefte aan netwerkbijeenkomsten om elkaar (beter) te leren kennen c.q. potentiele samenwerkingspartners te ontmoeten en thema-bijeenkomsten/workshops (met inspirerende succesvolle vrouwen) waar ze kennis kunnen opdoen over zaken als innovatie, de DNA van je bedrijf, marketing, communicatie en social media.Met bovenstaande als uitgangspunt gaat ZigZag Zoekt aan de slag met een programma voor de 2e helft van 2016.

Add Coment

© Copyright 2018 Stichting ZigZag - Website gerealiseerd door Uw Jaar In Beeld

Contact opnemen?